Home

 

* Per 01 mei 2019 t/m 31 december 2019 neem ik geen nieuwe cliënten aan in de Specialistische GGZ.

* Cliënten voor psychoanalytische consultatie, leertherapie en supervisie kunnen zich wél aanmelden.

In mijn praktijk kunt u terecht * voor psychoanalytische psychotherapie, consultatie, supervisie en leertherapie. Zowel individuele- als partnerrelatie- en gezinstherapie is mogelijk. Ik ben zelfstandig gevestigd, mijn praktijk is een eenmanspraktijk, maar ik onderhoud een intensief contact met collegae voor intervisie, supervisie, bij- en nascholing. Mijn praktijk kent geen avond en weekend spreekuur uitgezonderd nood- en spoedsituaties.De praktijkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.Gedurende tijdelijke afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door collegae. Als ik ruimte heb voor een nieuwe cliënt kunt u doorgaans binnen 14 dagen bij mij terecht, ik hanteer geen wachtlijst en verwijs u terug naar uw huisarts als ik geen plaats heb.Mijn praktijk bevindt zich op de tweede etage, er is geen lift, indien u niet in staat bent om twee lange trappen te lopen, kiest u dan voor een andere praktijk.

*Psychotherapie ( Specialistische GGZ), gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de basisverzekering

Mijn praktijk richt zich op de Specialistische GGZ: als u forse psychische klachten heeft zoals angst, dwang, depressie, somatoforme klachten of psychosomatiek dan is specialistische psychologische zorg een mogelijke behandelingsvorm. De klachten waarmee u in behandeling  komt zijn meestal complex van aard en hebben een negatieve invloed op belangrijke aspecten van uw leven, zoals uw relaties en uw werk of opleiding. Ook kunnen de klachten inmiddels uw lichamelijke gezondheid aangetast hebben of dreigen zij dat te gaan doen. Uw klachten vereisen meestal diepgaande klinisch -psychologische diagnostiek en u vindt het belangrijk om te ontdekken waar uw klachten precies vandaan komen, daarom heeft u gekozen voor een psychoanalytische psychotherapie. U dient zich van te voren goed te realiseren dat een psychoanalytische behandeling lang kan duren en dat een hoog aantal zittingen vaak nodig is om de klachten te verminderen of te leren er beter mee om te gaan. Ondanks dit zware verhaal ervaart het merendeel van mijn cliënten de zittingen als verhelderend en ondersteunend, als een prettige plek om aan hun psychische problemen te werken.

* Psychoanalytische consultatie

Vooropgesteld: hiervoor wordt geen vergoeding verstrekt uit de basisverzekering.De consultatie  is geschikt voor mensen die in meer algemene zin de  kwaliteit van hun leven willen verhogen, zonder dat daarbij uitgegaan wordt van complexe psychische problematiek.

Als tijdens uw behandeling blijkt, dat u geen baat heeft bij een psychoanalytische werkwijze, dan bespreken wij samen de keuzemogelijkheden bij een andere behandelaar of instantie binnen de GGZ.

*Supervisie en Leertherapie

ik geef supervisie en leertherapie in het kader van
– de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
– de opleiding tot psychotherapeut
– de (her-)registratie tot klinisch psycholoog

Mijn speciale supervisie deskundigheid
– psychotrauma en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) in het algemeen
– problematiek van oorlogsgetroffenen en hun nakomelingen (de zgn. 2e generatie)
– problemen van kinderen die opgegroeid zijn met ouders met ernstige psychische problematiek
– psychische schade veroorzaakt door het opgegroeid zijn in een streng religieus gezin

Setting
– Individuele supervisie en leertherapie sessie min. 45 minuten
– Groepssupervisie sessie min. 90 min.

Zie website supervisoren van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Comments are closed.