Home

In mijn praktijk kunt u terecht voor gesprekstherapie, consultatie, supervisie en leertherapie, allen op psychoanalytische basis. Zowel individuele- als partnerrelatie- en gezinstherapie is mogelijk. Ik ben zelfstandig gevestigd, mijn praktijk is een eenmanspraktijk, maar ik onderhoud een intensief contact met collegae voor intervisie, supervisie, bij- en nascholing. Mijn praktijk kent geen avond en weekend spreekuur uitgezonderd nood- en spoedsituaties.De praktijkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Gedurende tijdelijke afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door collegae. Als ik ruimte heb voor een nieuwe cliënt kunt u doorgaans binnen 14 dagen bij mij terecht, ik hanteer geen wachtlijst en verwijs u terug naar uw huisarts als ik geen plaats heb. Mijn praktijk bevindt zich op de tweede etage, er is geen lift, indien u niet in staat bent om twee lange trappen te lopen, kiest u dan voor een andere praktijk.

 Mijn praktijk heeft zich 45 jaar lang gericht  op de Specialistische GGZ, de behandeling van forse psychische klachten zoals angst, dwang, depressie, somatoforme klachten of psychosomatiek. De komende jaren ga ik het wat rustiger aan doen en neem ik geen langdurende behandelingen meer aan. Wel kunt u bij mij terecht voor kortdurende of minder intensieve behandelingen, of voor enkele gesprekken. In de sessies wordt aandacht besteed aan de negatieve invloed die uw klachten hebben op belangrijke aspecten van uw leven, zoals uw relaties, werk en/of opleiding. Ook kunnen de klachten inmiddels uw lichamelijke gezondheid aangetast hebben of dreigen zij dat te gaan doen. U vindt het belangrijk om te ontdekken waar uw klachten precies vandaan komen en welke innerlijke conflicten daarbij  spelen. Daarom heeft u gekozen voor een psychoanalytische zienswijze. De gesprekken geven u de mogelijkheid uw klachten te begrijpen, zowel op bewust als op onbewust niveau, waardoor u de regie heeft over uw klachten heeft en niet andersom. De kans bestaat dat de kwaliteit van uw leven daardoor zal toenemen. Het merendeel  van mijn cliënten ervaart de  gesprekken als verhelderend en ondersteunend, als een prettige plek om aan hun psychische problemen te werken.

Supervisie en Leertherapie

ik geef supervisie en leertherapie in het kader van
– de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog
– de opleiding tot psychotherapeut
– de (her-)registratie tot klinisch psycholoog

Mijn speciale supervisie deskundigheid
– psychotrauma en PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) in het algemeen
– problematiek van oorlogsgetroffenen en hun nakomelingen (de zgn. 2e generatie)
– problemen van kinderen die opgegroeid zijn met ouders met ernstige psychische problematiek
– psychische schade veroorzaakt door het opgegroeid zijn in een streng religieus gezin

Setting
– Individuele supervisie en leertherapie sessie min. 45 minuten
– Groepssupervisie sessie min. 90 min.

Zie website supervisoren van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Comments are closed.