Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34344502

  • U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.
  • Annuleren van gereserveerde sessie(s): 48 uur van tevoren, indien later wordt het sessietarief in rekening gebracht
  • Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum rechtstreeks aan mij.
  • Herinneringsdeclaraties kunnen met €10.- verhoogd worden.
  • Privacyverklaring,wet AVG per 25/05/2018 ( zie voor gehele tekst Relevante websites):vanwege de strikte vertrouwensrelatie tussen u en mij wordt nimmer informatie uit uw dossier aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijke behandelingsdoeleinden dient , de uitwisseling met een erkende collega / specialist geschiedt en uw schriftelijke machtiging daartoe gegeven is. Gezondheidsverklaringen voor  risicoverzekeringen o.i.d. worden door mij niet verstrekt, overleg met Arbo-en/of bedrijfsartsen wordt door mij niet gepleegd. Bovendien worden persoonsgegevens en inhoudelijke gegevens separaat van elkaar verstuurd indien per gewone post, en versleuteld met een eenmalig wachtwoord indien online.
  • Met  CSA (computerspecialist) is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Comments are closed.