Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34344502

  • U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig.
  • Annuleren van gereserveerde sessie(s): voor lopende behandelingen middels een DBC  kan een  no-show tarief (€ 50-€ 100) aan u berekend worden, om welke reden van annuleren dan ook, mits 24 uur van tevoren op werkdagen aan mij bericht.
  • Annuleren van gesprekstherapie, consultatie, supervisie of leertherapie is kosteloos, indien 48 uur van tevoren op werkdagen aan mij bericht en slechts éen sessie van te voren is gereserveerd. Indien een reeks van sessies lang van tevoren is gereserveerd  dan wordt bij annulering 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Voor supervisanten van de Praktijk voor Psychotherapie Amsterdam e.o. geldt per 01 november 2018 een andere annuleringsregeling  die aan het begin van het supervisie contact bekend wordt gemaakt. Vraagt u altijd om een ontvangstbevestiging van mij van uw annulering.
  • Betaling van gesprekstherapie, consultatie, supervisie en leertherapie binnen 14 dagen na factuurdatum rechtstreeks aan mij.
  • Voor de DBC : u bent te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling aan mij.
  • Herinneringsdeclaraties kunnen met €10.- verhoogd worden.
  • Privacyverklaring,wet AVG per 25/05/2018 ( zie voor gehele tekst Relevante websites):vanwege de strikte vertrouwensrelatie tussen u en mij wordt nimmer informatie uit uw dossier aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijke behandelingsdoeleinden dient , de uitwisseling met een erkende collega / specialist geschiedt en uw schriftelijke machtiging daartoe gegeven is. Gezondheidsverklaringen voor  risicoverzekeringen o.i.d. worden door mij niet verstrekt, overleg met Arbo-en/of bedrijfsartsen wordt door mij niet gepleegd. Bovendien worden persoonsgegevens en inhoudelijke gegevens separaat van elkaar verstuurd indien per gewone post, en versleuteld met een eenmalig wachtwoord indien online.
  • Met Axians (DBC aanlevering aan uw zorgverzekeraar), en CSA (computerspecialist) zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.
  • Opt-outverklaring: indien u opteert voor de opt-outregeling dan ondertekent u de NZA-privacy verklaring waarmee u aangeeft geen toestemming te verlenen voor het verstrekken van diagnostische informatie aan derden, die niet direct bij de behandeling zijn betrokken, zoals aan uw zorgverzekeraar, het DIS en de SBG. Ik adviseer u in dat geval met uw zorgverzekeraar van tevoren op schrift gestelde afspraken te maken over uw vergoeding.

Comments are closed.