Methode

Mijn intentie is mijn beroep uit te oefenen op wetenschappelijke wijze waarbij ik de ontwikkelingen op mijn vakgebied, de psychoanalytische (psychodynamische) psychotherapie, tracht bij te houden. Mijn behandelingen en supervisies worden dus in hoofdzaak uitgevoerd in het psychoanalytische (psychodynamische) referentiekader. In de gesprekken die ik samen met u zal voeren zult u gaandeweg merken dat de psychotherapeutische relatie tussen u en mij het instrument is waardoor u kunt veranderen in de manier waarop u voelt, denkt en handelt. Uw psychische problemen en conflicten kunnen hierdoor geleidelijk verminderen, of u blijkt na enige tijd beter met uw problemen om te kunnen gaan. Bovendien is de kans groot dat uw mentaliserend vermogen in de loop van de therapie toeneemt. Door te mentaliseren bent u in staat om aan het eigen en aan andermans gedrag motieven en intenties toe te schrijven waardoor u zichzelf en anderen beter begrijpt. Door deze mijns inziens onontbeerlijke psychologische vaardigheid bent u beter in staat om veilig en constructief te functioneren in uw privé- en werkrelaties. De kwaliteit van uw bestaan zal daardoor toenemen met als direct gevolg dat uw klachten kunnen afnemen.

Basisprincipes: voor de geïnteresseerde lezer

Het op methodische wijze tot stand brengen, structuren en hanteren van de therapeutische relatie behoort tot de deskundigheid van de psychotherapeut. De theorie hiervoor is gelegd door twee pionieren op het gebied van de psychoanalyse, Sigmund Freud en Melanie Klein, aan het begin van de 20ste eeuw. De psychoanalytische theorie is door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht met zijn tijd meegegaan maar een aantal  basisprincipes wordt in de huidige psychotherapiepraktijk door psychoanalytici nog steeds consequent gehanteerd. Psychoanalytici gaan ervan uit dat:

  • de ervaringen in uw kindertijd en zo mogelijk uw herinneringen eraan (het zgn. autobiografische geheugen) van invloed  zijn op de ontwikkeling van uw klachten
  • uw erfelijke factoren en aanleg  de reacties op wat u meemaakt  beinvloeden
  • uw gevoelens, gedachten en handelingen mede gestuurd kunnen worden door onbewuste motieven
  • uw symptomen ontstaan zijn door complexe innerlijke processen waarvan u zich vaak niet bewust bent.
  • u  uzelf beter blijkt te begrijpen als u samen met mij kunt kijken naar wat er tussen u en mij gebeurt binnen de therapeutische relatie.
  • het bespreken van uw weerstand om uw vertrouwde patronen op te geven één van de belangrijkste aspecten van uw behandeling zal zijn.

Comments are closed.