Vergoedingen/Kosten

Voor de lopende behandelingen in de Specialistische GGZ die middels  de DBC -systematiek vergoed wordt geldt het onderstaande.

Het begrip DBC=Diagnose Behandel Combinatie: de kosten van psychotherapie in de SGGZ worden in tariefgroepen uitgedrukt en bevatten het totaal van directe én indirecte patiëntgebonden verrichtingen binnen één jaar; de behandeling kan na een jaar verlengd worden.

DBC-Verrichtingen  anders dan een vis å vis zitting (vastlegging zoals dossiervorming, schrijven van verwijsbrief of rapportage vallen onder indirecte patiëntentijd en maken deel uit van de DBC.

Collegiaal overleg ten behoeve van en/of noodzakelijk voor uw behandeling wordt in de DBC genoteerd als contact met derden

Emails die u mij stuurt, gevoerde telefonische, sms- en WhatsApp contacten waarvan de inhoud relevant is voor wat er in uw behandeling gebeurt worden in de DBC geregistreerd als directe patiëntentijd en aan mijn werkaantekeningen toegevoegd.

Wijziging in mijn contractering vanaf 2019. Ik heb besloten met ingang van 2019 géen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat lopende DBC’s die in 2019 gecontinueerd worden vanaf 2019  niet vanzelfsprekend geheel vergoed worden. U ontvangt een papieren factuur met het NZA tarief, dat is het tarief dat u mij verschuldigd bent. Het verschil tussen wat u vergoed wordt door uw zorgverzekeraar en het NZA tarief geeft uw eigen bijdrage aan, los van uw eigen risico. Heeft u een restitutieverzekering, dan heeft u geen eigen bijdrage of een geringe. Heeft u een in natura verzekering dan is de eigen bijdrage veel hoger. Stelt u zichzelf van tevoren goed op de hoogte om welk bedrag het gaat dat u bij betaalt, dit kan nl.fors oplopen. Is het te hoog, kiest u dan voor een gecontracteerde psychotherapeut.

Tarieven voor gesprekstherapie, consultatie, supervisie en leertherapie

Gesprekstherapie en consultatie:

Deze vallen niet onder de GGZ, zij bedragen €120.- per 45 minuten, bij verlenging €40,- per 15 minuten) en worden per verrichting  aan u  in rekening gebracht.
U ontvangt rechtstreeks van mij maximaal per kwartaal een factuur die u  aan mij voldoet.

Supervisie(= toezicht op de patiëntbehandeling) en Leertherapie (=gericht op eigen processen en blokkades):

Individuele supervisie en leertherapie: € 120,- per drie kwartier, indien verlengd met € 40,- per kwartier verhoogd

Groepssupervisie van 120 minuten voor vier deelnemers € 320,-

U ontvangt van mij maximaal per kwartaal per kwartaal een factuur die u aan mij vergoed.

Comments are closed.